Sabtu, 21 Januari 2012

cara membaca nilai resistor


resistor : yaitu komponen yang dapat menimbulkan resistans (tahanan listrik)
                 resistor dinyatakan dalam huruf (R) dan nilai dari resistor dinyatakan
           dengan cincin-cincin berwarna yang melingkar di badannya.
        
 berikut cara membaca nilai resistor:
                          
                     
warna             angka pertama             angka kedua       faktor perkalian           toleransi dalam (%)

hitam                -                                 0                           1                                 -
coklat               1                                1                          10                              1%
merah               2                                2                        100                              2%                              
jingga               3                                3                       1.000                             -
kuning              4                               4                       10.000                            -
hijau                  5                               5                      100.000                        0,5%
biru                   6                                6                     1000.000                         -
ungu                 7                                7                            -                                  -
kelabu              8                                8                            -                                  -
putih                 9                                9                            -                                  -
emas                 -                                  -                         x 0.1                            5%
perak                -                                  -                         x 0.01                         10%
tiada                 -                                   -                            -                                20%


  semoga tips ini bermanfaat. buat adik-adik yg baru belajar elektro.
◄ Newer Post Older Post ►