Rabu, 21 Juli 2010

DATA KAKI TABUNG CRT

Leher kecil pin 8 (matshusita lama)
- fokus
- KR
- G1
- Heater
- Heater
- G1
- KB
- KG
- G2

Leher kecil pin 7
- Fokus
- KB
- Heater
- Heater
- G1
- KR
- G2
- KG

Leher besar pin 9
- Fokus
- NC
- G1
- KG
- G2
- KR
- Heater
- Heater
- KB
- NC
Sony
- Fokus
- Fokus
- G2
- G1
- Heater
- Heater
- NC
- KB
- KG
- KR
- NC
.
Leher besar pin 9 (JVC lama)
- Fokus
- NC
- Heater
- Heater
- G1
- KG
- G2
- KB
- KR
- KR

Leher besar pin 9 (QUINTRIQ lama)
- Fokus
- G2
- KR
- Heater
- Heater
- G1
- KG
- KB
- NC
- Gnd

Leher besar pin 11
- Fokus
- KB
- NC
- NC
- Heater
- Heater
- KR
- G1
- G2
- NC
- KG
- NC
Leher besar pin 11 (SHARP LAMA)
- Fokus
- G2 B
- G1
- KB
- G2 G
- Heater
- KG
- Heater
- G1
- KR
- G1
- G2 R
◄ Newer Post Older Post ►